Curfew

Curfew

Sinakluban nila ang apoy bilang tanda na kailangan na nilang humayo’t magsiuwian. Binuhusan nila ng buhangin saka tinapak-tapakan ang ningas nang walang matagpuang bakas ng anumang naganap. Nagsitayuan ang lahat sabay nilingon ang direksiyon ng tatahakin nilang...

Prehistoria

(Tagalog poem with English translation from Piya Constantino) “History is hysterical: it is constituted only if we consider it, only if we look at it…” Roland Barthes, Camera Lucida   Tinutunaw ng liwanag mula sa poste ang panahon sa nabubulok na niyebe....