Curfew

Curfew

Sinakluban nila ang apoy bilang tanda na kailangan na nilang humayo’t magsiuwian. Binuhusan nila ng buhangin saka tinapak-tapakan ang ningas nang walang matagpuang bakas ng anumang naganap. Nagsitayuan ang lahat sabay nilingon ang direksiyon ng tatahakin nilang...
Confesionario

Confesionario

Nauna akong pumasok sa silid, at lumusot sa isa sa mga nakahanay na kulungang makikitid. Naramdaman kitang sumunod sa pag-aligid ng isang anino sa tahimik na dingding. Inabangan ko ang iyong paghagilap sa akin. Parang taguan, naririnig kong isa-isang Lumalangitngit...
Pasabog

Pasabog

Hindi ito paglingon kundi paglalakad nang pabaligtad itong pagbibilang, hindi hanggang wakas, kundi pabalik sa Simula’t Sapul ng lahat: sa Puno’t Dulo, kung saan nakabinbin sa ere ang buong Uniberso: Bago umalpas ang huling hininga sa lupa, bago magbanggaan sa...
Self Portrait

Self Portrait

i.“His head was wrapped in packaging tape while his hands and feet were tied.” Jeannette Andrade, PDI, 06/20/2010 Walang makapagsabi kung sino ang bangkay na natagpuang nakahandusay sa damuhan. Bukod sa nakatali ang kamay sa paa’t buyangyang ang bituka, pinulupot ng...